arbeidskundig onderzoek

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Als een werknemer langdurig ziek is of als er al aan het begin van de verzuimperiode geen perspectief is op herstel, is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig. Werk aan Verzuim helpt werkgevers hier graag bij. Een arbeidsdeskundig onderzoek (ook wel ad onderzoek of arbeidskundig onderzoek genoemd) geeft een objectief oordeel over de vraag of de werknemer kan terugkeren op de eigen werkplek. Aan de hand van interviews door een arbeidsdeskundige wordt bepaald of de werknemer het werk kan hervatten.

Als de werknemer het werk kan hervatten, dan bekijken we of dit bij de eigen werkgever mogelijk is, eventueel door het werk passend te maken (reintegratie 1e spoor), of dat we op zoek moeten naar ander passend werk bij een andere werkgever (reintegratie 2e spoor).

wanneer is een arbeidskundig onderzoek nodig?

Als een werknemer langdurig ziek is of als er al aan het begin van de verzuimperiode geen perspectief is op herstel, is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig.

is een arbeidsdeskundige onderzoek wettelijk verplicht?

Een arbeidsdeskundige inzetten, is geen wettelijke verplichting. De wet geeft ook geen termijn voor de inzet van een arbeidsdeskundige. Wel bent u als werkgever wettelijk verplicht om te onderzoeken hoe uw werknemers naar vermogen kunnen blijven werken. Doet u dit niet, dan kan dit u een sanctie opleveren. Dit kunt u voorkomen door het inschakelen van een arbeidsdeskundige.

Onze werkwijze

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek kunt u de volgende werkwijze van ons verwachten:
• Dossieranalyse en overleg met werkgever (contactpersoon en/of leidinggevende)
• Gesprek met betrokkene op het werk dan wel in de thuissituatie
• Analyse functiebelasting in het bedrijf
• Weging belasting – belastbaarheid aan de hand van recente Functionele Mogelijkhedenlijst
• Duidelijk en helder schriftelijk advies

wat kost een arbeidsdeskundig onderzoek?

De kosten van een arbeidsdeskundig onderzoek (ook wel ad onderzoek genoemd) variëren tussen 920 euro en 1450 euro excl. BTW

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek is het belangrijk dat u een helder en duidelijk rapport ontvangt. Werk Aan Verzuim zorgt voor een rapport dat onafhankelijk is opgesteld met perspectief voor de werknemer én u als werkgever.

Wij blijven ook na het arbeidsdeskundig onderzoek bereikbaar voor alle vragen en aanpassingen die nodig zijn.  

CONTACT

Werk Aan Verzuim
Benedeneind 7
3902 HH  Veenendaal

0318- 24 00 00

info@werkaanverzuim.nl