tweede spoor reintegratie

Wat is re-integratie 2e spoor?

Na uitval door ziekte zal een werknemer doorgaans re-integreren bij de huidige werkgever. Dit kan echter niet altijd. Bijvoorbeeld als de werknemer door ziekte zijn of haar huidige werkzaamheden niet meer kan uitvoeren. Er moet dan gezocht worden naar aangepaste werkzaamheden, maar ook dit is niet altijd mogelijk. Wanneer er geen mogelijkheden zijn om de werknemer te re-integreren binnen de eigen organisatie komt re-integratie bij een andere werkgever in beeld: re-integratie tweede spoor. Re-integratie bij de huidige werkgever wordt ‘eerste spoor’ genoemd en re-integratie bij een andere werkgever ‘tweede spoor’.

Wanneer wordt een 2e spoor traject ingezet?

Het inzetten van een 2e spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever en volgt na een 1e spoor traject. Een 2e spoor traject wordt op zijn vroegst na de achtste week van de arbeidsongeschiktheid ingezet. Als de werkgever in gebreke blijft dan zal het UWV aan het einde van de wachttijd van 104 weken een sanctie opgeleggen. Aangezien het voor de werkgever niet eenvoudig is om de zieke werknemer te herplaatsen wordt in de meeste gevallen een re-integratiebureau ingeschakeld. Een 2e spoortraject behelst ongeveer een periode van 9-12 maanden met een wettelijk maximum van twee jaar. Prominente onderdelen van een 2e spoortraject vormen sollicitatiebegeleiding en jobhunting, ofwel het vinden van een passende baan.

Een geslaagd 2e spoor traject

Het tijdig inschakelen van Werk aan Verzuim zal de kans van slagen van een traject 2e spoor aanzienlijk laten toenemen. Werk aan Verzuim beschikt immers over ervaring en de vereiste competenties om medewerkers te begeleiden naar nieuw werk. Heeft u een werknemer die een tweede spoortraject ingaat? Of bent u zelf een werknemer die een dergelijk re-integratietraject wil volgen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

CONTACT

Werk Aan Verzuim
Benedeneind 7
3902 HH  Veenendaal

0318- 24 00 00

info@werkaanverzuim.nl