casemanagement

 

Als een werknemer langdurig ziek wordt moeten werkgever en werknemer er alles aan doen de werknemer zo snel mogelijk duurzaam te re-integreren. Dat is geen vrijblijvend proces, maar moet voldoen aan allerlei regels van bijvoorbeeld de Wet verbetering poortwachter. Deze wet schrijft voor welke stappen op welk moment gezet moeten worden. Zo moet er op tijd een probleemanalyse gemaakt worden door de bedrijfsarts, moeten werkgever en werknemer een plan van aanpak maken en zo nodig bijstellen enzovoorts.

Een casemanager begeleidt het re-integratieproces namens de werkgever, is het aanspreekpunt voor de werknemer, geeft advies en zorgt ervoor dat alle partijen op tijd doen wat ze moeten doen. Grote werkgevers hebben vaak een of meer casemanagers in dienst. Kleinere werkgevers huren ze in, meestal via de arbodienst.

CONTACT

Werk Aan Verzuim
Benedeneind 7
3902 HH  Veenendaal

0318- 24 00 00

info@werkaanverzuim.nl